کمتر بنوشید

اگر شما به فکر قطع کردن، ما به شما کمک خواهد کرد که مصرف الکل خود را کاهش دهد و یا پرهیز برای همیشه.

چگونه ما کمک

چگونه کار می کند

01

جزئیات خود را در این فرم وارد کنید تا ثبت نام کنید.

02

ما در تماس خواهیم بود در عرض 2 هفته به رزرو اولین جلسه خود را با یک مربی بهداشت و درمان.

03

مربی سلامت شما به شما کمک خواهد کرد که آنچه را که برای شما مناسب است پیدا کنید.

04

شروع به برداشتن گام برای بهبود سلامت خود را!

چيزي که مشتري هامون ميگن...

لینک های مفید

خدمات الکل

خدمات رایگان و محرمانه الکل برای بزرگسالان، خانواده ها، مراقبان و دیگران را تحت تاثیر قرار داد.

خدمات تندرستی مواد مخدر و الکل (DAWS)

DAWS جایی است که شما می توانید کمک واقعی و عملی برای مدیریت استفاده مشکل ساز خود را از مواد مخدر و الکل دریافت کنید. ما با شما کار خواهیم کرد، هر چه وضعیت شما و بدون قضاوت.