بیمه خدمات درمانی پشتیبانی چک

به چه کسی کمک می کنیم

ما درک می کنیم که چقدر مهم است برای GP تمرینی خود را به تعامل با بیمه خدمات درمانی چک و بیمه خدمات درمانی اختصاص داده شده ما چک افسر نامزدی می تواند شما و عمل خود را برای تکمیل چک حمایت.  

چرا چک های بهداشتی ان اچ اس برای HCPs مهم است؟

چگونه ما از شیوه های gp حمایت می کنیم

شرکای جامعه

اگر شما یک شریک جامعه و احساس کاربران خدمات خود را از دانستن بیشتر در مورد بیمه خدمات درمانی چک بهره مند شوند، ما می توانیم کمک کند.

اگر می خواهید از چک های بهداشتی ان اچ اس حمایت کنید لطفا با ما تماس بگیرید: madhu.haval@thrivetribe.org.uk